POLİTİKALAR

İnsan ve çevre tüm politikalarımızın temelidir.

Bilgi güvenliği politikası

Badalli, faaliyetlerini sürdürdüğü ilaç sektöründe lider bir firma olma hedefi ile bilgi güvenliğini ve hizmet sürekliliğini sağlama amacı taşımaktadır. Bu bağlamda kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı çerçevesinde ilgili taraflarla yapmış olduğu sözleşmelere, hukuka ve yasal mevzuatlara tam uyum sağlama sorumluluğunun bilincinde olarak, uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulamaya başlamıştır.

Badalli olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

Bilgi güvenliği kapsamında risk analizleri süreçlerini yönetmek,

Tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

Bilgi güvenliği kapsamında hukuka, tüm yasal mevzuata ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymak,

İş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, herhangi bir kesinti durumunda hedeflenen sürede sistemi çalışabilir hale getirmek,

Düzenli eğitim programlarıyla Bilgi Güvenliği farkındalığı yaratmak, bu sayede bilgi güvenliği ihlal olaylarını azaltmak ve yaşanması durumunda koordineli bir şekilde müdahale ederek yaşanabilecek zararları en düşük seviyeye indirmek,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Kurumumuzun itibarını geliştirmenin yanı sıra çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizi korumayı hedefleriz.

Badalli Üst Yönetimi bilgi güvenliğinin gerçekleştirilmesi, işletimi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi için gerekenin yapılacağını taahhüt eder.

Kalite yönetim sistemi politikası

Badalli bünyesinde; yürütmekte olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile, ISO 9001:2015 ve ISO 15378:2017 standartları ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki yasal gereklilikleri karşılayarak, sürdürülebilir kalite hedefleri ile sektördeki yenilikleri izleyerek etkin ve güvenilir ürünler üretiriz.

Badalli’ nin her bir çalışanı, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini garanti altına almaktan sorumlu olduğunu bilir. Tüm çalışanlarımız; bu sorumlulukların bilinci ile, şirketimizde uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi temel prensiplerine ve kuruluş bağlamına uygun olarak faaliyetlerini sürdürür.

Kaliteye bağlılığımızın göstergesi olarak, kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini; malzeme tedariğinden üretim, dağıtım ve pazarlama aşamalarına kadar olan süreçlerin tamamında karşılarız.

Takım ruhunu çalışanlarımıza benimseterek, gerekli eğitimleri vererek, mevzuatlara ve yasalara uyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak önceliğimizdir.

Sahip olduğumuz makine, tedarikçi, insan gücü, tesis, malzeme ve finans gibi tüm kaynakların öneminin bilinciyle, bu kaynakları en verimli şekilde kullanır, yönetir ve geliştiririz.

Doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmanın yanında, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre boyutlarını kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek için faaliyetler yürütürüz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, önleyici yaklaşımla iş kazalarını engellemek temel önceliğimizdir.

Badalli olarak, kalitenin izlenmesini sağlarız ve sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Intro

Bizden hizmet almak ister misiniz?

Tüm şirketler, kurum ve kuruluşlar için hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz!